10 พฤษจิกายน 2566

        กำหนดการแถลงข่าวงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเชียนส้มพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 "รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรคกโลก" วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 - 17.00 น.

เวลา                                   กำหนดการ
14.00 - 14.30 น.                ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
14.30 - 15.00 น.                สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศงานฯ
15.00 - 15.15 น.                การแสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ โดยสาขานาฏศิลป์ศึกษา คณะนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15.15 - 16.00 น.                ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีร่วมแถลงข่าวการจัดงาน
16.00 - 16.15 น.                แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดงานของภาคเอกชนและภาครัฐ
16.00 - 16.30 น.                เปิดให้สื่อมวลชนและช่างภาพสอบถามถามรายละเอียด
16.30 - 17.00 น.                ถ่ายภาพร่วมกัน
 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th