งานปูนปั้น
(บุญเจือน เอมโอษฐ)

ชื่อบูธ / หน่วยงาน  
         สกุลช่างเมืองเพชร

ผู้ให้ข้อมูล
        นางบุญเจือน เอมโอษฐ , พรชนก เรืองโรจน์

สินค้า/ผลงานที่จัดแสดง  
       งานปูนปั้นสด (พวงกุญแจ กระถางต้นไม้ กิ๊ป  ต่างหู)

ลักษณะของสินค้า/ผลงาน
        ปูนปั้นสด  ลายที่ปั้น  ปั้นลายดอกประจำยาม

แนวทางการอนุรักษ์สืบสาน
       โครงการงานปูนปั้นสรรค์สร้างสู่ลูกหลาน และมีกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ฝึกปั้น มีการสอน ลงมือทำด้วยตัวเอง

ข้อมูลการติดต่อ
       เจ้าของสินค้า/ผลงาน  :  พรชนก เรืองโรจน์
       ที่อยู่ ศูนย์การเรียนรู้งานปูนปั้น อ.ทองร่วง เอมโอษฐ
                 1/1 ม.4 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
       เบอร์โทร  :  093-6051717 , 085-1914573
       Facebook : ศูนย์การเรียนรู้งานปูนปั้น อ.ทองร่วง เอมโอษฐ

 

 

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th