งานปูนปั้น
(อ.ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์)

ชื่อบูธ/หน่วยงาน
        สกุลช่างเมืองเพชร การจัดแสดงและสาธิตงานงานสกุลช่างเมืองเพชร (งานปูนปั้น)

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ให้สัมภาษณ์
        นายชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ (ช่างปูนปั้น)

ชื่อผลงานที่โดเด่น
        สีล (การรักษาศีล) คือ ความประพฤติที่ดีงาม

แนวความคิด
        ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้าน ทั้งด้านดีลไม่ดี ด้านมืดและสว่าง เพียงแต่ว่าตนเองจะเปิดเผยด้านใดออกมา ในชีวิตของคนคนหนึ่ง มีโอกาสพบมุมมืดและสว่างกันทุกคน ผู้มีศีลย่อมยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต จึงสามารถปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

ลักษณะของงาน
        เป็นงานปูนปั้น

แนวทางการอนุรักษ์การสืบสาน
        อ.ชัชวาลย์ สหัสสพาศน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิตการทำปูนปั้นโบราณสูตรเมืองเพชรบุรีให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล 2 เขาบันอิฐ และได้รับโอกาสจาก อาจารย์ดร.มลทิชา โอซาวะ ครอบครัวบ้านศิลปเอเซียปูนปั้นจึงได้จัดกิจกรรมปั้นปูนตำโบราณเมืองเพชรให้กับคณะศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัย Wayo Women's University ในช่วงเย็นของวันที่ 6 กันยายน 2566 ที่อาคารสถาบันช่างเมืองเพชร ต้องขอบคุณครูบี Bee Bee Ozawa ที่ให้ครอบครัวเราได้ทบทวนศักยภาพในการเป็นผู้เล่าเรื่องราวงานปูนปั้นเมืองเพชรผ่านกิจกรรมนี้ให้กับคณะนักศึกษาจากญี่ปู่น ลูกๆของเราเติบโตมาในเวลาที่เหมาะสมกับโอกาสในครั้งนี้ ทั้งสองคนต่างพรั่งพรูคำศัพท์ทั้งอังกฤษ-ญี่ปุ่นเพื่อช่วยพ่อกับแม่ในการสื่อสาร (ราวกับคุณครูบี จัดสถานการณ์เพื่อสร้างบททดสอบลูกๆของเราทั้งสองคน) ท้ายสุดเมื่อกิจกรรมได้จบลงไปกับความประทับใจของครอบครัวเราอย่างมากมาย ต้องขอขอบคุณภาพบรรยากาศที่นำมาลงจากทีมเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการบันทึกความประทับใจครั้งนี้ของครอบครัวเราที่ได้ร่วมสื่อสารงานศิลปะปูนปั้นที่เป็นหนึ่งในต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นในครั้งนี้ คณะนักศึกษากลุ่มนี้มีกำหนดการเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรม Wayo - PBRU Culture and Arts Exchange ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566

ข้อมูลการติดต่อ
        ที่อยู่ : 145 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
        เบอร์โทร :  0839233310
        ID Line : 0839233310
        Facebook : บ้านศิลปเอเชียปูนปั้น
        E-mail : esopida.ponpan@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th