งานแกะสลักไม้
(ธนรัตน์ เกตุชู)

ชื่อบูธ/หน่วยงาน
       สกุลช่างเมืองเพชร การจัดแสดงและสาธิตงานงานสกุลช่างเมืองเพชร ( งานแกะสลักไม้)

ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ให้สัมภาษณ์
       นายธนรัตน์ เกตุชู (ช่างงานพิมพ์ลายไม้)

สินค้า/ผลงานที่จัดแสดง
       ผลงานที่โดดเด่นคือ คันฉ่อง

สินค้า/ผลงานอื่นๆที่จัดแสดง
       ชุดวิถีชีวิตพื้นบ้าน
       ชุดแกะสลักลายเพชรบุรี

ลักษณะของผลงาน
       เป็นงานแกะสลักไม้

แนวทางการอนุรักษ์การสืบสาน
        - เป็นวิทยากรตามโรงเรียนสอนเด็กๆแกะสลักลวดลายบนไม้
        - จัดแสดงผลงานตามงานมหกรรมอาเซียน จัดโชว์ผลงานเพื่อให้ผู้สนใจในงานแกะสลักไม้ได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการทำ
        - จัดแสดงผลงานในงานพระนครคีรี จัดโชว์ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจในงานแกะสลักไม้ได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการทำ
        - จัดแสดงผลงานที่ถนนพาณิชเจริญ จัดโชว์ผลงาน เพื่อให้ผู้สนใจในงานแกะสลักไม้ได้เข้ามาศึกษาถึงวิธีการทำ

ข้อมูลการติดต่อ
         นายธนรัตน์ เกตุชู (ช่างแต้ว)
         บ้านเลขที่98 หมู่ 9 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
         เบอร์โทร 0925201880

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th