ไร่เพชรมาลัยกุล

"ไร่เพชรมาลัยกุล เกิดจากความรักในการเกษตร ปลูกพืชเชิงเดี่ยวมามากกว่า 50 ปี วันนี้ปลูกพืชผสมผสานตามแนวทางพระราชา เศรษฐกิจพอเพียงโดยปลูกป่า5 ระดับ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ,ทฤษฎีบันได 9 ขั้น เพื่อความสุข ความยั่งยืนตลอดไป"

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th