ชุมชนบ้านกลางพัฒนา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

        บ้านกลางพัฒนา เป็นหมู่บ้านไทยมุสลิมที่มีอาชีพหลากหลาย และอยู่รวม กันอย่างสันติสุข ประกอบด้วยมัสยิด จรุงอิสลาม มัสยิดกลาง ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม โครงการพระราชดําริศูนย์สาธิตพืชไร่ เยี่ยมเยียนปู่เย็นเฒ่าทรนง จุดเซลฟี่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของผู้ใหญ่บ้าน เกษตรผสมผสานฟาร์มตัวอย่าง โรงเชือด โรงชําแหละ และฐานการ เรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ มะเดื่อฝรั่ง บ่อ มะนาวซีเมนต์ น้ำส้มควันไม้ เนื้อ แปรรูป เค้กบดิน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th