ชุมชนยลวิถีบ้านแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

ชุมชนแหลมผักเบี้ย จ. เพชรบุรี
       ชุมชนแหลมผักเบี้ย โค้งอ่าวปากแม่น้ำเพชรบุรี แหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล อันเป็นผลพวงจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โค้งอ่าวลุ่มน้ำเพชรบุรีกลายเป็นหมุดหมายใหม่ของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะบ้านดอนใน หมู่บ้านประมงเรือเล็ก ที่เด่นด้วยอาหารทะเลสดอย่างปูม้า นั่งเรือชมวิถีประมง เลาะหาดโคลนลงมือเก็บหอยด้วยตนเองก่อนจะลิ้มรสเมนูตำรับพื้นบ้าน ถิ่นทะเลเมืองเพชรที่ถึงรส ถึงเครื่อง

วัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
       วิถีชีวิตชาวประมงทะเลแบบดั้งเดิมจากท้องทะเลอ่าวไทย ที่ผูกโยงเข้ากับกับป่าชายเลนและผืนน้ำอันกว้างใหญ่ได้อย่างงดงามและลงตัว มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือวิธีการทำฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยธรรมชาติเป็นตัวช่วย ได้แก่ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม และระบบแปลงพืชป่าชายเลน ซึ่งระบบสุดท้ายเป็นระบบที่ให้ธรรมชาตินั้นได้บำบัดตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708609
เว็บไซต์ arit.pbru.ac.th