รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา หรืออาจารย์ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

สนใจลงทะเบียนที่ลิ้ง https://forms.gle/jCUGV8NuigQEgjTg8

         สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา หรืออาจารย์ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ในการอบรมหลักสูตร "การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Opac และ Library Tour เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 3)

สนใจลงทะเบียนที่ลิ้ง https://forms.gle/jCUGV8NuigQEgjTg8

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------