รายละเอียด

2022-07-18 15:46:14 | 2074

ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ลงทะเบียน >> https://forms.gle/nDg5PNkMNd2NZL7d7

 
           สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนอาจารย์ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ ในหลักสูตร “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และ การใช้งาน Application Matrix Library เพื่อป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร อาจารย์สามารถลงทะเบียนส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโดย Scan QR Code ในภาพ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง
เว็บไซต์ https://arit.pbru.ac.th/webarit/
Facebook : Lib Pbru
Line : @944tkcpj

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy