รายละเอียด

2022-08-05 17:04:35 | 489

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผู้ใช้ฐานข้อมูล Recognition Award EBSCO Top User Award Winning 2020-2021

 
 
"อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" ด้วย..สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับรางวัลผู้ใช้ฐานข้อมูล Recognition Award EBSCO Top User Award Winning 2020-2021
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม G Hua Hin Resort and Mall จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy