รายละเอียด

2022-08-23 09:45:42 | 1601

แนะนำการให้บริการพื้นเพื่อการเรียนรู้ Co-Working Space

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เพชรบุรี  "วันนี้มีบริการดีดีมาแนะนำให้ทุกท่านทราบกัน ค่ะ" แนะนำการให้บริการพื้นเพื่อการเรียนรู้ Co-Working Space

 วัตถุประสงค์การบริการ Co-Working Space

          เป็นพื้นที่ตอบสนองและรองรับต่อการทำงาน การเรียนรู้ Lifestyle ของคนยุคใหม่ ที่ทุกคนต่างก็เข้ามา “ทำงาน” ของตัวเองใน “พื้นที่เดียวกัน” และใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน”
 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดพื้นที่เพื่อ Co- Working Space เพื่อตอบรับต่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อรองรับนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี เช่น
          - การขอใช้พื้นที่มาทำงาน
          - กิจกรรมพี่สอนน้อง
          - การใช้สถานที่เพื่อถ่ายภาพในวาระพิเศษ เช่น การรับปริญญาฯ เป็นต้น
และที่สำคัญ ก่อนเข้าใช้พื้นที่โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตและอำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy