รายละเอียด

2022-08-26 09:03:21 | 752

ชวนมาเรียนรู้..และทำความรู้จักบริการดีดีจากสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง“บริการ e-Database เพื่อการสืบค้น”

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy