รายละเอียด

2022-08-29 08:51:09 | 868

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ

ลงทะเบียนเข้าอบรม
 https://shorturl.asia/d0frs


สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมแนะนำทักษะการรู้สารสนเทศ

จัดกิจกรรมทุก วันพุธ ของเดือน
เวลา 13.30 - 15.30 น.
- - - - - - - - - - - - - - - -
สัปดาห์ที่ 1
หลักสูตร “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
หลักสูตร การใช้งาน Application Matrix Library
- - - - - - - - - - - - - - - -
สัปดาห์ที่ 2
หลักสูตร เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
หลักสูตร การตรวจคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม "อักขราวิสุทธิ์"
- - - - - - - - - - - - - - - -
สัปดาห์ที่ 3
หลักสูตร การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - - -
สัปดาห์ที่ 4
หลักสูตร การสร้างสื่อนำเสนอ
ด้วยเว็บไซต์ Canva
- - - - - - - - - - - - - - -
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรการอบรมฯ
- - - - - - - - - - - - - - -
ลงทะเบียนเข้าอบรม
 https://shorturl.asia/d0frs
- - - - - - - - - - - - - - -
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง โทร.063-582-4959 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy