รายละเอียด

2022-08-30 13:54:00 | 513

แนะนำระบบจองห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ ออนไลน์

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการติดต่อประสานงานการขอใช้ห้องประชุม ไม่ว่าจะเป็น
     - รูปแบบonline
     - รูปแบบonside

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy