รายละเอียด

2022-09-16 10:45:36 | 723

ARIT Library App แอปพลิเคชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ใช้งานผ่านทาง Mobile

ARIT Library App เป็นแอปพลิเคชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ใช้งานผ่านทาง Mobile ซึ่งใช้งานได้ดังนี้
     1. สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
     2. ตรวจสอบประวัติการยืม-คืน
     3. ยืมต่อด้วยตนเอง
     4. ยืมหนังสือออนไลน์

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ นางสาวธนพร ถมเสาร
โทร. 09-2349-5353
Email: library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/LibArit
ID Line : @944jtkcpj หรือ https://lin.ee/E5dxAa3

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy