รายละเอียด

2022-09-23 12:38:16 | 636

ฐานข้อมูล eBook Nursing Collection ที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

          ใช้งานได้แล้ววันนี้ ฐานข้อมูล eBook Nursing Collection ที่รวบรวมหนังสืออิเลกทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชา  การพยาบาล  สหเวชศาสตร์ ที่รวบรวมจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Demos Medical Publishing, HCPro, McGraw-Hill Education, Oxford University Press, Sigma Theta Tau International, Springer Publishing Company

สามารถใช้ UserID และ PW นี้ค่ะ (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน)
URL: search.ebscohost.com
User : pbru
Password : library@2565

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy