รายละเอียดข่าว

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "Upskill & Reskill : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         เมื่อวันทื่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น "Upskill & Reskill : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA" ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Canva เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อการเรียนรู้ โดยมี นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และครูโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมอบรม

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------