รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ ผ้าพิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์  

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการ ผ้าพิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์  
         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ ผ้าพิมพ์ลวดลายอัตลักษณ์  ณ โถงทางเดินชั้น 1อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หมายเหตุ: สนใจสั่งซื้อผ้าลายอัตลักษณ์ (ราคาพิเศษ)
สามารถติดต่อเลือกซื้อได้ที่ โรงแรมเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 032-708-639 
 
รายละเอียดของผ้าลายอัตลักษณ์
ผ้าลายทุ่งนาป่าตาล
         เกิดจากงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายในเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นลายที่เกิดจากความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลในอดีตจนถึงปัจจุบันในพื้นที่วิจัย 3 ประเทศ คือ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย จังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา เมืองชัยปุระ แคว้นราชสถาน ประเทศอินเดีย ได้เอกลักษณ์ร่วมของลายผ้าคือ ลายทุ่งนาป่าตาล
 
ผ้าลายเพชรราชภัฏ
         เกิดจากนักวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร - มะริดศึกษา ได้พัฒนาลายผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรีชื่อว่า "ผ้าลายเพชรราชภัฏ" เป็นผ้าพิมพ์แบบบล็อกปริ้นบนผ้าฝ้ายเนื้อบางของประเทศอินเดีย ลายมีที่มาจากกรวยเชิง จิตรกรรมลายเสาด้านล่างของอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี
 
ผ้าลายปลาทู
         เกิดจากการที่ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา ได้ทำการศึกษาเส้นทางหรือวงจรชีวิตของ ปลาทูในบริเวณอ่าวไทย และมีความประสงค์ออกแบบลายผ้าเป็น "ลายปลาทู" ถือเป็นลายอัตลักษณ์ร่วมกันของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์) เพื่อรณรงค์ให้คนเห็นความสำคัญของปลาทูในเชิงเศรษฐกิจ ควรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจนี้อย่างรู้คุณค่า
 
ผ้าลายทวารวดี
         เกิดจากนักวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร- มะริดศึกษา ได้ทำการศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยทวารวดีที่เมืองเพชรบุรีเชื่อมโยงกับสมัยทวารวดีในประเทศอินเดีย และนำลงดลายจากโบราณวัตถุในสมัยทวารวดีมาออกแบบลวดลายและเรียกว่า ลายทวารวดี
 
ผ้าลายสุวรรณวัชร์
         เป็นลายต่อยอดจากผ้าเพชรราชภัฏ และได้รับการยอมรับจากจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นการถอดลายกรวยเชิง จิตรกรรมลายเสาด้านล่างของอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี มาเป็นผ้าทอโดยใช้ภูมิปัญญาของไทยพวนกลุ่มลั่นทมขาวว์ บ้านมาบปลาเค้า จังหวัดเพชรบุรี
 
ผ้าลายครอบครัวปลาวาฬ
         เป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่หมู่บ้านคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอดีตเรียกพื้นที่นี้ว่า "เมืองคลองวาฬ" มีเรื่องเล่าว่า มีปลาวาฬเคยเข้ามาถึงในคลอง จึงเรียกบริเวณดังกล่าวว่า คลองวาฬ ทางศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา จึงได้ออกแบบลายผ้าครอบครัวปลาวาฬให้เป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่ดังกล่าว

 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------