รายละเอียด

2023-02-21 13:35:05 | 857

หลักสูตร Upskill & Reskill : เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

หลักสูตร Upskill & Reskill : เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (รับจำนวน 35 ท่าน)
 
เนื้อหาหลักสูตร
          - เทคนิคการถ่ายภาพ
          - การจัดองค์ประกอบของภาพ
          - ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ
          - การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ (นำกล้องมาฝึกปฏิบัติ)
          - การตกแต่งภาพด้วย Adobe Lightroom + Adobe Photoshop
 
วันและเวลา
         วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
วิทยากรโดย
          นายนฤนาท ไม้แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
ลิงก์ลงทะเบียน
          >> ลงทะเบียน <<


** ผู้เข้าอบรมสามารถนำกล้อง DSLR หรือกล้องประเภทอื่น ส่วนตัวมาใช้ฝึกปฏิบัติได้ **
#อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
# อบรมครบได้รับใบประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม 032-708609
ผู้ประสานงานโครงการ แขนภา ทองตัน โทร. 083-8333282

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------