รายละเอียดข่าว

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “รู้ครบ” Digital marketing ต้อง “เริ่มต้น” อย่างไร ?

          เมื่อวันทื่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “รู้ครบ” Digital marketing ต้อง “เริ่มต้น” อย่างไร ?
          โดยได้รับเกียรติจาก คุณดรัณภพ พวงสมบัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล และเจ้าของกิจการด้านสื่อมัลติมีเดีย
          ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 35 คน ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยังมีผู้เข้าอบรมจากผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ประเภท โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทเอกชน และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------