รายละเอียดข่าว

กิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์”

          เมื่อวันทื่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์” โดยมีวิทยากร นายนฤนาท ไม้แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ชำนาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีเนื้อหาหลักสูตร
    - เทคนิคการถ่ายภาพ
    - การจัดองค์ประกอบของภาพ
    - ประเภทและส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ
    - การฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ
    - การตกแต่งภาพด้วย Adobe Lightroom + Adobe Photoshop

#หลักสูตรระยะสั้น #Upskill #Reskill #เทคนิคการถ่ายภาพ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------