รายละเอียดข่าว

เชิญชมนิทรรศการ (มุม mini TCDC) "การสร้างสรรค์ลายผ้าทางวัฒนธรรม เมืองเพชรบุรี"

เชิญชมนิทรรศการ (มุม mini TCDC) "การสร้างสรรค์ลายผ้าทางวัฒนธรรม เมืองเพชรบุรี"
ผลงานการออกแบบลวดลายจากข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนบนผ้า Screen Printing

สถานที่จัดแสดง : มุม mini TCDC ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ระยะเวลา : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566
ผลงานโดย : "นักศึกษา"ในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบ และรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด

แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน : ผลงานการออกแบบลวดลายจากข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนบนผ้า Screen Printing เป็นผลงานที่เกิดจากการศึกษา ความงาม ความประทับใจ ที่มีต่อจังหวัดเพชรบุรี เช่น วัฒนธรรมไทยทรงดำ ประเพณีวัวลาน ปลาวาฬบลูด้า แหล่งประวัติศาสตร์ วัดวาอาราม เป็นต้น และได้นำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์เพื่อออกแบบลวดลาย ด้วยกระบวนการงานจิตกรรม และต่อยอดนำไปสู่ประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้น และได้ตระหนักถึงคุณค่าความงดงามทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างคุณค่าทางศิลปะและการอนุรักษ์ท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี ได้อีกด้วย

.........................

เรียบเรียงและเผยแพร่ : นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)
ส่งข้อมูลโดย : นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล (บรรณารักษ์) 

#นิทรรศการ #การออกแบบ #ลายผ้า #Arts

#Display #Design #Screen #Printing

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------