รายละเอียด

2023-07-03 10:14:08 | 578

ห้องสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ห้องสมุดปรับเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 08.30 - 18.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นต้นไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Developed by Wiwat Permsook

Site Map | Privacy Policy