รายละเอียด

2023-07-04 09:20:19 | 6051

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------