รายละเอียด

2023-07-26 15:57:38 | 457

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------