รายละเอียด

2023-10-05 16:06:03 | 2148

สำนักวิทยบริการขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ห้องสมุด)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม

กิจกรรม ดังนี้
        1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เนื่องในวัน “นวมินทรมหาราช” ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 9-31 ตุลาคม 2566 เวลา 08-30 น.-16.30 น.
        2. นิทรรศการภาพเขียนแรเงาพระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ภาพ โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา  ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น. และ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
        3. กิจกรรม “บอก เล่า อ่าน เขียน เพื่อเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9”  ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น. 
        4. กิจกรรมดนตรี Folk Songs ณ Think Cafe @Library อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.00 น.
           โดย อาจารย์ เทิดศักดิ์ ทองแย้ม , อาจารย์สรรเสริญ เลาหสถิตย์ , อาจารย์วัชระ เย็นเปรม , อาจารย์พิศาล ปานแก้ว , อาจารย์สมบัติ ไวยรัช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
นายทวี นวมนิ่ม โทร. 032-708609
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------