รายละเอียด

2023-11-08 10:00:07 | 13268

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
        - การแสดงจากประเทศอาเซียนและนานาชาติ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย บังกลาเทศ จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น
        - การแสดงจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
        - การเสวนาทางวิชา
        - ชิม ช้อป อาหารพื้นบ้านและอาหารนานาชาติ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/asean/

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------