รายละเอียด

2023-11-20 14:54:18 | 453

ขอเชิญชวน เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability"

        ขอเชิญชวน เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ "Creative City of Gastronomy: Creative Design, Economy and Sustainability"

        * * ในวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        * * ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://bit.ly/3QP4Srb
          * การเข้าร่วมเสวนาวิชาการในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online
          * ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ของท่านที่ลงทะเบียนไว้
       * * ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
        อาจารย์มธุรส ปราบไพรี โทร. 090-9930321
        นางสาวรัญสิมาภรณ์ ดอกบัว โทร. 096-0866698
       E–mail : runsimaporn@mail.pbru.ac.th

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------