รายละเอียด

2024-02-17 10:48:08 | 4943

บุคลากรสำนักวิทยาบริการฯ จำนวน 4 คน ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

       เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 บุคลากรสำนักวิทยาบริการฯ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.30 น.
      จัดโดย งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ สำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน เป็นประธาน ในการประชุมและมอบนโยบายให้กับบุคลากรและอาจารย์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------