รายละเอียด

2024-02-21 09:36:12 | 501

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 14 คน ได้ศึกษาเรียนรู้นอกพื้นที่ เข้าชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 14 คน ได้ศึกษาเรียนรู้นอกพื้นที่ เข้าชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

        โดยเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ โดย อาจารย์ ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ในการนี้ นายทวี นวมนิ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ได้นำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เริ่มตั้งแต่หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame) และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------