รายละเอียด

2024-02-21 15:42:20 | 98

บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม่ฟอกอากาศภายในสำนักฯ

        เนื่องด้วยปัจจุบันค่าฝุ่น PM 2.5 กำลังมีปริมาณมากในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนมีปัญหาทางระบบหายใจ ซึ่งเกิดจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 เข้าไปในจำนวนมาก ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงไม่นิ่งนอนใจต่อสุขภาพของบุคลากรภายในสำนักฯ
        ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเพื่อใช้ในการฟอกอากาศภายในสำนักฯ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการเชื้อว่าสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนภายในสำนักและช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ไม่มากก็น้อย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------