สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
032-708609
library_office@mail.pbru.ac.th
facebook.com
Line Official Account
© Copyright 2022 All rights KM-การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี