บริการดาวน์โหลดแบบพื้นหลังโปรแกรม ZOOM

Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 1
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 2
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 3
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 4
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 5
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 6
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 7
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 8
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 9
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 10
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 11
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 12
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 13
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 14
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 15
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 16
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 17
Image
พื้นหลัง ZOOM แบบที่ 18

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th