รายละเอียดข่าว

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนำโดย ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ุ เพื่อมุ่งให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายความรู้ร่วมกัน

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th