รายละเอียดข่าว

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ เริ่ม 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 18.30 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.30 น.
เริ่ม 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th