รายละเอียดข่าว

เข้าร่วมการรับใบประกาศนียบัตร ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และประชุมวิชาระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมการรับใบประกาศนียบัตร ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และประชุมวิชาระดับประเทศ เรื่อง ห้องสมุดยุควิถีชีวิตใหม่: ความร่วมมือ นวัตกรรม และบริการ โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศฯ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th