รายละเอียดข่าว

ลงนาม MOU ฐานข้อมูลออนไลน์ MOU ความร่วมมือด้านฐานข้อมูลออนไลน์

              ข่าวลงนาม MOU ฐานข้อมูลออนไลน์ MOU ความร่วมมือด้านฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้บริหาร สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี และ ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) มหาวิทยากาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ โรงแรม G Hua Hin Resort and Mall จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th