รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าศึกษาดูงานและร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

         วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าศึกษาดูงานและร่วมลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว

          ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร กล่าวต้อนรับ โดยมีอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากร ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว
จากนั้นในช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี และลงนามความร่วมมือเครือข่ายสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว เพื่อมุ่งให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายองค์ความรู้ร่วมกันต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th