รายละเอียดข่าว

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน

          วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 58 คน ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงห้องบันทึกการเรียนการสอนและศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะความรู้ทางด้านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ด้านทักษะและความสามารถทางวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริกรฯ ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th