รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day

          ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารบรรณราชณครินทร์และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ ของการทำงาน และจิตสำนึก ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะได้ความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี