รายละเอียดข่าว

การให้บริการพื้นที่ของห้องสมุด เพื่อรับรองบัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิต ในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

          พาชมภาพบรรยากาศ "การให้บริการพื้นที่ของห้องสมุด" เพื่อรับรองและต้อนรับ บัณฑิตและครอบครัวของบัณฑิต ในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th