รายละเอียด

2022-09-21 11:29:03 | 372

รับมอบทรัพยากรสารสนเทศให้กับ มรภ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมป์ ได้เดินทางไปรับมอบทรัพยากรสารสนเทศให้กับ มรภ.เพชรบุรี ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก คุณครูจริยา หวังเชิดชูเกียรติ หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียนฯ โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้รับมอบทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เพื่อส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และเสริมสร้างความรู้มอบให้กับ รร.ตชด.และ รร. เครือข่าย ในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดดิจิทัลของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ด้วย
         ในการนี้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณทางห้องสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นอย่างยิ่ง และจะส่งต่อมอบเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------