รายละเอียด

2022-09-23 12:40:06 | 554

ฐานข้อมูล CINAHL Complete ฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ใช้งานได้แล้ววันนี้ฐานข้อมูล CINAHL Complete ฐานข้อมูลด้านพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่พัฒนาจากฐานข้อมูล CINAHL? PLUS WITH FULLTEXT ครอบคลุมสาขาวิชา

  •  สาขาวิชาการพยาบาล
  •  สหเวชศาสตร์
  •  การสาธารณสุข

โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า1,200 ชื่อเรื่อง (จำนวนวารสารมากกว่าฐานข้อมูล CINAHL PLUS WITH FULLTEXT 1 เท่าตัว) ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited Access)
ทั้งนี้ข้อมูลที่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

สามารถใช้ UserID และ PW นี้ค่ะ (สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันโดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานพร้อมกัน)
URL: search.ebscohost.com
User : pbru
Password : library@2565

 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------