รายละเอียดข่าว

กิจกรรมงานประชุมและตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#การให้บริการวิชาการ
      เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 16.30 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานให้บริการวิชาการ "บริการถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM" ในกิจกรรมงานประชุมและตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เพื่อรับทราบข้อมูลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนอาหารนานาชาติ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี