รายละเอียดข่าว

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการให้บริการถ่ายทอดสดรูปแบบออนไลน์ 
           ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รูปแบบการประชุมแบบ Hybrid Meeting
 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.40 - 12.30 น. โดยให้บริการ ณ ห้องบรรณราช 1 ชั้น 6 อาคารสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี