รายละเอียดข่าว

ห้องสมุดปิดให้บริการ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

ห้องสมุดปิดให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุดกรณีพิเศษ

ขออภัยในความไม่สะดวก

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี