รายละเอียดข่าว

แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด Library@Pbru Line bot

แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด
Library@Pbru Line bot เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้สะดวกและรวดเร็ว

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี