รายละเอียดข่าว

การประชุมสามัญประจำปี 2565 ชมรมห้องสมุดสีเขียว หัวข้อเรื่อง "ฝ่าวิกฤตโลกร้อนกับห้องสมุดสีเขียว"

>> ลงทะเบียนเข้าร่วม << 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี