รายละเอียดข่าว

8 พ.ย. 2565 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ "วันลอยกระทง"

          วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทย มีการประดิษฐ์กระทงลอยน้ำ เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าและขอขมาพระแม่คงคงที่ได้ล่วงเกินและกระทำการอันไม่สมควรลงไปในแม่น้ำลำคลอง  และเมื่อเราขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วนั้น อย่าลืมใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติกันนะคะ เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วย

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี