รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากงานวิจัย ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเป็นการบูรณาการขึ้นระหว่างรายวิชาผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการบริการวิชาการชุมชนหนองน้ำดำของสาขาวิชาเคมีจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
           1. น้ำมันหมักผมกาแฟ
           2. แชมพูกาแฟ
           3. ครีมนวดผมกาแฟ
           4. สบู่กากกาแฟ
           5. สบู่เหลวจากกาแฟ
           6. สครับกาแฟ
           7. ถุงหอมกาแฟ
----------------------------------------------------------------------------------------
ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดแสดง  ณ โถงทางเดินชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 By สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี